TVKP User menu

Resultaten

De AiK geeft zorg- en welzijnsorganisaties een overzicht van de meest actuele ontwikkelingen en cijfers op het gebied van arbeidsmarkt in de eigen regio en sector. Belangrijke trends worden geïdentificeerd en geduid.

Deze informatie kan deze organisaties aan het denken zetten en houvast geven bij het bepalen van prioriteiten voor organisatie- en HRM-beleid. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het belang van duurzame inzetbaarheid als cijfers vergrijzing en ontgroening als belangrijke ontwikkeling in de regio en branche van de organisatie laten zien. Deze cijfers kunnen daarmee ook gebruikt worden om beleidskeuzes te onderbouwen.

Daarnaast kan de arbeidsmarkinformatie uit de AIK een belangrijke rol spelen bij Strategische Personeelsplanning (SPP)

Ook kan de informatie uit de AiK gebruikt worden om de eigen situatie te vergelijken met andere regio’s en branches. Mogelijk kan van een dergelijke benchmarkt worden geleerd van anderen en samenwerkingsverbanden worden geïnitieerd of versterkt. Op deze wijze kan gezamenlijk worden gewerkt aan een evenwichtige arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn.