TVKP User menu

Definitie

Om zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Brabant op de hoogte te houden van de meest actuele arbeidsmarktontwikkelingen en cijfers brengt Transvorm jaarlijks het arbeidsmarktrapport Arbeidsmarkt in Kaart (AiK) uit.

Voor diverse branches en regio’s binnen Noord-Brabant wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen op het gebied van onder meer:

  • Demografie (zoals leeftijdsopbouw en vergrijzing)
  • Werkgelegenheid (zoals aantal werknemers en FTE)
  • Vraag op de arbeidsmarkt (zoals aantal vacatures)
  • Aanbod op de arbeidsmarkt (zoals aantal WW-uitkeringen)
  • Flexibiliteit (zoals omvang flexibele schil)
  • Mobiliteit (zoals instroomcijfers)