TVKP User menu

Aanpak

De AiK is gericht op de arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Uiteraard is er ook aandacht voor landelijke ontwikkelingen die relevant zijn voor de provincie. Hierbij kan worden gedacht aan demografische, economische, technologische en politieke ontwikkelingen.

Daarnaast is er aandacht voor specifieke ontwikkelingen in regio’s binnen Noord-Brabant (West-Brabant, Midden-Brabant, Noordoost-Brabant, Zuidoost-Brabant en Helmond-de Peel). Hiervoor worden speciale regiorapportages gemaakt die als bijlage aan het rapport worden toegevoegd.

Naast regio specifieke ontwikkelingen is er ook veel aandacht voor branche specifieke ontwikkelingen. De AiK geeft informatie over de actuele arbeidsmarktcijfers en ontwikkelingen voor de branches verpleging, verzorging en thuiszorg, ziekenhuizen, gehandicaptenzorg, geestelijke gezondheidszorg, kinderopvang, welzijn en maatschappelijke dienstverlening, jeugdzorg en eerstelijnszorg.

Werkwijze

De conceptversie van de AiK wordt voorgelegd aan een expertpanel met leden uit de sector Zorg en Welzijn in Noord-Brabant. Op die manier kan de AiK steeds blijven voldoen aan de eisen en wensen vanuit het werkveld en daardoor een bruikbare rapportage voor de werkgevers zijn. 

Bent u een arbeidsmarktexpert van een bij Transvorm aangesloten organisatie? Dan voegen we u graag toe aan het expertpanel! U kunt contact opnemen met beleidsmedewerker Martin van Berloo voor uw aanmelding of meer informatie.