TVKP User menu

Trends in arbeidsmarkt Zorg en Welzijn in Noord-Brabant

Om zorg- en welzijnsorganisaties in Noord-Brabant op de hoogte te houden van de meest actuele arbeidsmarktontwikkelingen en cijfers brengt Transvorm jaarlijks het arbeidsmarktrapport Arbeidsmarkt in Kaart (AiK) uit. [download 2017]

Voor diverse branches en regio’s binnen Noord-Brabant wordt inzicht gegeven in ontwikkelingen op het gebied van onder meer demografie, werkgelegenheid (zoals aantal werknemers en FTE, vraag en aanbod op de arbeidsmarkt, flexibiliteit en mobiliteit.

Voor Transvorm vormt arbeidsmarktinformatie de basis voor alle activiteiten en projecten. We analyseren de meest actuele cijfers en koppelen die aan de regionale ontwikkelingen om een zo compleet mogelijk beeld te krijgen van de arbeidsmarkt in de vier afzonderlijke Brabantse regio's. 

Jaarlijks voeren we een Arbeidsmarktmonitor uit onder onze aangesloten zorg- en welzijnsorganisaties. Daarnaast zijn we actief betrokken bij het Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg & Welzijn om arbeidsmarktonderzoek voor de sector landelijk en regionaal naar een hoger plan te tillen.